Source: syngen/performance.js

/**
 * Calculates and exposes real-time performance metrics.
 * @namespace
 */
syngen.performance = (() => {
 const deltas = [],
  maxFrames = 30

 let index = 0,
  medianDelta = 0,
  medianFps = 0

 return {
  /**
   * Returns the median duration of frames.
   * @memberof syngen.performance
   * @returns {Number}
   */
  delta: () => medianDelta,
  /**
   * Returns the average number of frames per second.
   * @memberof syngen.performance
   * @returns {Number}
   */
  fps: () => medianFps,
  /**
   * Recalculates performance metrics.
   * @listens syngen.loop#event:frame
   * @memberof syngen.performance
   */
  update: function ({delta}) {
   deltas[index] = delta

   if (index < maxFrames - 1) {
    index += 1
   } else {
    index = 0
   }

   const sortedDeltas = deltas.slice().sort()

   medianDelta = syngen.utility.choose(sortedDeltas, 0.5)
   medianFps = 1 / medianDelta

   return this
  },
 }
})()

syngen.loop.on('frame', (e) => syngen.performance.update(e))